Kiropraktikon hoito

Kiropraktikon hoito antaa kehollesi merkittävästi lisää elastisuutta ja liikelaajuutta. Hyvä kiropraktikko voi myös auttaa sinua pääsemään eroon kivuista ja jumeista turvallisesti.

Säännöllinen kiropraktikolla käynti auttaa kehoasi palautumaan rasituksesta, vähentää tapaturma-alttiutta ja huoltaa kehoasi kokonaisvaltaisesti. Milloin kiropraktikolle sitten kannattaa mennä?

Asiakkaiden yleisimmät vaivat, joihin kiropraktikon hoito auttaa:

 • Niska -ja hartiaoireet
 • Päänsärky
 • Selkäkipu
 • Iskiaskipu
 • Rintarangan jumi (voi vaikeuttaa hengitystä ja provosoida rytmihäiriötuntemuksia, oireena voi olla myös käsien puutuminen ja särky)
 • Rannekanavan oireyhtymä
 • Tenniskyynärpään ja olkanivelen vaivat
 • Alaselän alueen fasettijumit
 • SI- nivelen toimintahäiriöt
 • Ryhdin haasteet, rintarangan ylikorostunut pyöristyminen
 • Skolioosimutka
 • Pään ja kaularangan etupainotteisuus
 • Jalkojen pituusero
 • Tapaturmien aiheuttama epätasapaino ja rasitus
 • Kehon muut rasitusoireet

Kiropraktikon hoidossa käsitellään rangan niveliä

Kiropraktiikka on hoitomuoto, jonka teho ulottuu syvälle. Kiropraktikko käsittelee rangan niveliä: fasettiniveliä eri rankakohdista, SI-niveliä ja tarvittaessa myös raajojen niveliä. Kiropraktikon hoito normalisoi nivelen liikkuvuutta ja luo toiminnallisen yhteyden niveltä liikuttavan lihaksen ja nivelen välille. Tämä yhteys puolestaan stimuloi kudosten välisiä hermoyhteyksiä.

Käynnit sopivat kaikenikäisille, vauvasta vaariin ja mummoon, hoitotekniikat vain muuttuvat. Myös raskaana olevat hyötyvät kiropraktikolla käynneistä. Odottavan äidin kannattaa tarkistuttaa kehonsa, kun hormonit vaikuttavat ja painopiste muuttuu vauvavatsan kasvaessa. Kiropraktikon pöytä on suunniteltu niin, että vastaanotolla voi tarvittaessa käydä vielä aivan raskausajan lopulla.

Välilevyoireita hoidan tutkittuani oirekohtaisesti ja aina varmistaen, että koen käsittelyn turvalliseksi. Jalkoihin säteilevät oireet ovat yleisiä ja monesti niihin löytyy ratkaisuja selästä, lantiosta ja lihaskireydestä.

Selkärangan nikamat ja lantio voivat rasittua kovin arkisista toiminnoista, kuten istumisesta ja toistuvista huonoista työasennoista. Erilaiset työvaiheet, kuten nostot, työnnöt ja kapeissa tiloissa työstetyt työt tai jopa huono nukkuma-asento voivat laukaista kehon lukkotilan. Näihin kaikkiin rasitusvaivoihin auttaa kiropraktikon hoito.

Kiropraktikon vastaanotolla

Ennen käsittelyä haastattelen asiakkaan perusteellisesti. Selvitän tarkasti voinnin ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet oireiden alkamiseen. Haastattelun jälkeen tutkin kehon ja selkärangan kiropraktisin, ortopedisin ja osin neurologisin testein. Näin käsittelystä tulee asiakkaalle yksilöllinen ja turvallinen.

Kiropraktikkona käsittelen kehoa selkärangan toiminnallisuuden ja/tai toimintahäiriöiden kautta, unohtamatta kehon muita niveliä. Kun kiropraktikko käsittelee rangan fasettiniveliä, joissa on toiminnallinen lukkiutuma eli fasettilukko, syntyy usein napsahtava ääni. Se tulee nivelen sisällä syntyneestä painevaihtelusta, kun normaalia liikerataa avataan. Käsittely ei satu, tuntuu toki, mutta ei kivuliaalta.

Tekniikoita on useita erilaisia manipulaatiosta pehmytosatekniikoihin. Käytän kiropraktikon hoitotyössäni myös aktivaattoria, joka tuntuu napsutuksena nivelen pinnalla. Näillä mainituilla tekniikoilla on tarkoitus normalisoida nivelen omaa liikerataa. Jos lukkiutuma on ollut pitemmän aikaa, se voi ärsyttää niveltä, jolloin siihen on syntynyt ärsytystulehdus. Hoidon myötä tulehdus yleensä rauhoittuu, kun niveltoimivuus normalisoituu.

Vastaanotolla tutkin mielelläni selkään liittyvät tutkimukset, röntgen- tai MRI-tutkimukset, jotka asiakkaalla voi olla mukana. Niistä saa arvokasta tietoa asiakkaan yksilöllisestä anatomiasta ja rakenteesta.

Eri liikuntalajien harrastajilla ja erilaisten fyysisten töiden tekijöillä on useasti harrastukselle tai ammatille ominaisia rasitusperäisiä oireita ja vaivoja, joita kannattaa ennaltaehkäistä ja huoltaa. Joskus, kokiessani että tilanne asiakkaan kehossa on liian ärtynyt, tulehtunut tai että hoidolleni ei ole sopiva hetki, ohjaan asiakkaan lääkärille lisätutkimuksiin.

Mitä mukaan kiropraktikon vastaanotolle?

Kun tulet kiropraktikolle, ota siis mukaan mahdolliset kuvantamiset, röntgen ja/tai magneettikuvat. Jos kuvauksia ei ole tehty, pärjäämme ilman niitä. Sopiva asu käsittelyn aikana on rento ja joustava vaatetus.

Kiropraktikon hoidon jälkeen

Käsittelyn jälkeen on hyvä ottaa loppupäivä rennosti. Elimistön on hyvä saada kuulostella, mikä on muuttunut. Rohkaisen asiakkaitani ottamaan vastuuta omasta kehosta myös jatkossa ja annan venytys- ja kehonhuolto-ohjeita mukaan kotiin. Näitä kannattaa tehdä, jotta paraneminen vauhdittuu. Näen fyysisen kehomme elämämme matkalaukkuna, jonka kuntoa pitää kunnioittaa ja vaalia.

Valviran suojaama terveydenhuollon ammattihenkilö

Kiropraktikko -ammattinimikettä saavat käyttää vain erityisen terveydenhuollon ammattikoulutuksen suorittaneet henkilöt. Kiropraktikon tutkinto on 5 -vuotinen yliopistokoulutus, jonka voi suorittaa vain ulkomailla, esimerkiksi Englannissa. Valvira on suojannut kiropraktikko -ammattinimikkeen ja valvoo sen käyttöä.

Lisää kiropraktikon hoito -asiaa

Kiropraktiikka on tieteenala ja hoitomuoto, joka käsittää ihmiskehon kokonaisuutena. Perustana on selkäranka, joka parhaimmillaan toimiessaan antaa liikkeeseen elastisuutta, toimivuutta ja myös toiminnasta palautumista. Kehon nivelet, selkärangan fasettinivelet voivat toiminnallisesti jumiutua ja lukkiutua, joka tuntuu kehossa liikekipuna ja tulehtuneena myös lepokipuna. Joskus lukot voivat olla myös kivuttomia, jolloin ne oireilevat kivuttomina jumeina.

Kiropraktikon käsittelyssä nivelmanipulaatiolla viritetään hermoviestin kulkua. Viestit lähtevät liikkeelle erilaisista reseptoreista, joita sijaitsee mm. lihaskiinnityskohdissa, nivelkapselissa ja välilevyn ulkokerroksessa. Täältä viestit kulkevat keskushermostoon vahvistaen ja virittäen viestikulkua kudosten välillä. Joskus ärtynyt tilanne saa aikaan virheellisen viestin, joka lisää esimerkiksi maitohapon kertymistä kudokseen. Viestikulun ansiosta keho muistaa toimivuuden ja tasapainon tunteen ja pystyy tämän vuorovaikutussysteemin myötä pitämään yllä tasapainotilaa.